شنبه 23 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 15 مهر 1395     |     کد : 653

آگــهی مــزایده واگذاری محل گلخانه شهرداری منطقه یک تبریز - چهارشنبه 14 مهر 1395

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تبریز

.


PDF چاپ چاپ