چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 12 اسفند 1392     |     کد : 65

آگهی مزایده عمومی (مرحله دوم)

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز اخذ شده به شماره 41372/14 مورخه 92/10/16 تعداد 40 باب از مغازه های شهرک مبل (الماس) خود واقع در شهرک مبل و خودرو را از طریق مزایده واگذار نماید.

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز اخذ شده به شماره 41372/14 مورخه 92/10/16 تعداد 40 باب از مغازه های شهرک مبل (الماس) خود واقع در شهرک مبل و خودرو را از طریق مزایده واگذار نماید.
لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری به سایت اینترنتی m6.tabriz.ir و یا به واحد املاک منطقه واقع در تبریز-جاده سنتو-میدان کارگر مراجعه فرمایند.

عباس عادلی - شهردار منطقه 6 تبریز


PDF چاپ چاپ