چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 20 شهريور 1395     |     کد : 615

روزنامه صبح ایران (ساقی آذربایجان)- شنبه 20 شهریور ماه 1395

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تبریز


PDF چاپ چاپ