سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 17 شهريور 1395     |     کد : 614

آگهی مزایده عمومی املاک

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد تعداد 30 باب مغازه بصورت سرقفلی از مجتمع تجاری الماس واقع در شهرک خانه سازی را به فروش برساند.

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده به شماره 31/35483 مورخه 6 / 6 / 95 ،تعداد 30 باب مغازه بصورت سرقفلی از مجتمع تجاری الماس واقع در شهرک خانه سازی را به فروش برساند.

لذا از متقاظیان  دعوت می شود با رعایت قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ 17 / 6 / 95 لغایت 3 / 7 / 95 به سایت اینترنتی www.m6.tabriz.ir یا به امور قراردادهای منطقه واقع در جاده سنتو – میدان کارگر– شهرداری منطقه شش مراجعه نمایند.

ضمنا" تحویل اسناد به دبیرخانه منطقه تا روز شنبه  مورخه 3 / 7 / 95 ساعت 14 میباشد و بازگشایی پاکات روز یکشنبه  مورخه 4 / 7 / 95 واقع در خیابان آزادی – چهارراه ابوریحان – نبش خیابان لاله زار جنوبی – ساختمان مرکزی شهرداری تبریز بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مزایده مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود .


سیاوش مکانی
شهردار منطقه 6


PDF چاپ چاپ