دوشنبه 22 مهر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 20 مرداد 1395     |     کد : 581

آگــــــــــــهی مناقـــــــصه عــمومی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تبریز

.


PDF چاپ چاپ