چهارشنبه 9 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 1 تير 1395     |     کد : 549

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 6 تبریز

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده، پروژه های ترافیکی مشروحه زیر را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید :

1-     اجرای خط کشی و رنگ آمیزی ترافیکی معابر شهری در سطح حوزه منطقه 6 با برآورد اولیه 000/000/000/1 ریال و مبلغ سپرده 000/000/50 ریال

2-    نصب تجهیزات ایمنی و تابلو های ترافیکی معابر شهری در سطح حوزه منطقه 6 با برآورد اولیه  000/000/000/1 ریال و مبلغ سپرده 000/000/50 ریال

3-   آرام سازی و مناسب سازی معابر شهری در سطح حوزه منطقه 6  با برآورد اولیه 000/000/000/1 ریال و مبلغ سپرده 000/000/50 ریال و رتبه مورد نیاز ، پایه پنج ابنیه یا راه و تر ابری

لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می شود، با رعایت قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی، جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 01/04/1395  لغایت 15/04/1395  به سایت اینترنتی www.m6.tabriz.ir یا به امور قراردادهای منطقه واقع در جاده سنتو – میدان کارگر– شهرداری منطقه شش مراجعه نمایند. ضمنا" تحویل اسناد به دبیرخانه منطقه از تاریخ اخذ اسناد تا روز سه شنبه   مورخه 15/04/1395 تا ساعت 14 میباشد و بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخه 21/04/1395 ساعت 14:30  واقع در خیابان آزادی – چهارراه ابوریحان – نبش خیابان لاله زار جنوبی – شهرداری تبریز بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود.

سیاوش مکانی- شهردار منطقه 6 تبریزPDF چاپ چاپ