چهارشنبه 9 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395     |     کد : 451

ابطال آگهی مناقصه عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

بدینوسیله آگهی مناقصه عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز با موضوع "احداث ساختمان شرکتهای مسافربری سواری بین شهری و ساختمان تاکسیرانی پایانه مسافربری شهرداری تبریز چاپ شده به مورخه 28/1/1395 در روزنامه رسمی کشور ابطال می گردد.

                                                                            قلیزاده-مدیر عامل سازمان


PDF چاپ چاپ