چهارشنبه 9 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 4 ارديبهشت 1395     |     کد : 450

اگهی مناقصه عمومی ممیزی املاک شهر تبریز

شهرداری تبریز در نظر دارد بر اساس مجوز مأخوذه نسبت به اجرای ممیزی املاک شهر تبریز با مشخصات ذیل الذکر را از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت (شرکت­های دارای گواهینامه صلاحیت شورای عالی انفورماتیک با رتبه 1 یا 2 یا 3 و یا گواهینامه صلاحیت مرتبط با موضوع مناقصه از سازمان مدیریت و برنامه­ریزی) اقدام نماید.

ردیف

نام منطقه

آدرس منطقه

برآورد اولیه (ریال)

میزان سپرده (ریال)

آخرین مهلت قبول پیشنهادات

زمان بازگشایی پیشنهادات

ساعت بازگشایی

1

3

ما بین خیابان رسالت و چهارراه لاله روبروی شرکت گاز

000/000/000/3

000/000/150

15/2/1395

15/2/1395

16

2

4

میدان جهاد- جنب اداره کل کار و امور اجتماعی استان

000/000/000/4

000/000/200

15/2/1395

15/2/1395

15

-            لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط، دارای صلاحیت و رتبه لازم دعوت به عمل می­آید از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 13/2/1395 جهت دریافت مدارک و اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه به آدرس درج شده در جدول فوق مراجعه نمایند.

-            آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت14 مورخه­های ذکر شده در جدول صدرالذکر می­باشد.

-            پیشنهادات واصله در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی- نبش لاله­زار جنوبی ساختمان شهرداری تبریز طبقه زیرزمین بازگشایی خواهد شد.

-            شهرداری تبریز در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

-            برابر مقررات هیچکدام از اعضای شرکت نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.

-            هرگاه برنده مناقصه و نفر دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

-            هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

-            سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه درج شده است.

شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ