سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 11 اسفند 1394     |     کد : 396

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی (فضای سبز)

پیرو آگهی مناقصه عمومی فضای سبز به شماره 45 / 17955 مورخه 3 / 12 / 94 که در تاریخ 11 / 12 / 94 چاپ گردیده است، به اطلاع می رساند مبالغ سپرده شرکت در مناقصه به شرح زیر اصلاح می گردد و مابقی شرایط شرکت در مناقصه به قوت خود باقی است.

پیرو آگهی مناقصه عمومی فضای سبز به شماره 45 / 17955 مورخه 3 / 12 / 94 که در تاریخ 11 / 12 / 94 چاپ گردیده است، به اطلاع می رساند مبالغ سپرده شرکت در مناقصه به شرح زیر اصلاح می گردد و مابقی شرایط شرکت در مناقصه به قوت خود باقی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجــا را کلیک نمائید.


PDF چاپ چاپ