سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 11 اسفند 1394     |     کد : 386

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده ،پروژه های فضای سبز مشروحه زیر را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید:

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای  اخذ شده ،پروژه های فضای سبز  مشروحه زیر را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید:

برای دریافت لیست مورد نظر اینجا را کلیک نمائید.

لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می شود جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  11/12/1394  لغایت 22/12/1394 به مدت ده روز کاری به سایت اینترنتی www.m6.tabriz.ir یا به امور قراردادهای منطقه واقع در جاده سنتو – میدان کارگر– شهرداری منطقه شش مراجعه نمایند. ضمنا" تحویل اسناد به دبیرخانه منطقه از تاریخ اخذ اسناد تا روز شنبه   مورخه  22/12/1394 تا ساعت 20/14 میباشد و بازگشایی پاکات روز  سه شنبه مورخه 25/12/1394 ساعت 16 واقع در خیابان آزادی – چهارراه ابوریحان – نبش خیابان لاله زار جنوبی – شهرداری تبریز بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود .

سیاوش مکانی
شهردار منطقه 6


PDF چاپ چاپ