چهارشنبه 9 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 11 اسفند 1394     |     کد : 385

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی املاک

پیرو آگهی مزایده عمومی املاک به شماره 45/17020 مورخه 19 / 11 / 94 که در تاریخ 28 / 11 / 94 چاپ گردیده است، به اطلاع می رساند قطعات شماره 209 و 210 واقع در شهرک صنفی و صنعتی مایان از مزایده حذف و مابقی قطعات و مغازه ها به قوت خود باقی می باشد.

پیرو آگهی مزایده عمومی املاک به شماره 45/17020 مورخه 19/11/1394 که در تاریخ 28/11/1394 چاپ گردیده است ، به اطلاع می رساند قطعات شماره 209 و 210 واقع در شهرک صنفی و صنعتی مایان از مزایده حذف و مابقی قطعات و مغازه ها به قوت خود باقی می باشد.

سیاوش مکانی
شهردار منطقه 6


PDF چاپ چاپ