سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 28 بهمن 1394     |     کد : 340

آگهی مزایده عمومی (مغازه و قطعات تجاری)

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده ، تعداد 29 قطعه از از قطعات تجاری و مغازه های آماده خود را واقع در شهرک صنفی و صنعتی مایان از طریق مزایده به فروش برساند.

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده ، تعداد 29 قطعه از  از قطعات تجاری و مغازه های آماده خود را واقع در شهرک صنفی و صنعتی مایان از طریق مزایده به فروش برساند.

برای دریافت لیست موارد مورد مزایده اینجـا را کلیک کنید.

لذا از متقاظیان  دعوت می شود جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ 28 / 11 / 94 لغایت 11 / 12 / 94 به مدت 12 روز کاری به سایت اینترنتی www.m6.tabriz.ir یا به امور قراردادهای منطقه واقع در جاده سنتو – میدان کارگر– شهرداری منطقه شش مراجعه نمایند.

ضمنا" تحویل اسناد به دبیرخانه منطقه از تاریخ اخذ اسناد تا  روز سه شنبه مورخه 11 / 12 / 94 تا ساعت 14 / 20 میباشد و بازگشایی پاکات روزچهار شنبه ساعت 15  مورخه 12 / 12 / 94 واقع در خیابان آزادی – چهارراه ابوریحان – نبش خیابان لاله زار جنوبی – ساختمان مرکزی شهرداری تبریز بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مزایده مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود .

                                                                                                                                                سیاوش مکانی
                                                                                                                                              شهردار منطقه 6


PDF چاپ چاپ