سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 15 بهمن 1394     |     کد : 280

آگهی مناقصه عمومی (پروژه های فضای سبز)

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده، پروژه های فضای سبز مشروحه زیر را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید:

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای  اخذ شده، پروژه های فضای سبز  مشروحه زیر را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید:
برای دریافت لیست اینجــــا را کلیک نمائید.
لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می شود جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 94.11.15 لغایت 94.11.27 به مدت 10 روز کاری به سایت اینترنتی www.m6.tabriz.ir یا به امور قراردادهای منطقه واقع در جاده سنتو – میدان کارگر– شهرداری منطقه شش مراجعه نمایند.
ضمنا" تحویل اسناد به دبیرخانه منطقه از تاریخ اخذ اسناد تا روز سه شنبه مورخه 94.11.27 تا ساعت 14.20 می باشد و بازگشایی پاکات روز  پنجشنبه مورخه 94.11.29 ساعت 13.30 واقع در خیابان آزادی – چهارراه ابوریحان – نبش خیابان لاله زار جنوبی – شهرداری تبریز بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود .

سیاوش مکانی- شهردار منطقه 6


PDF چاپ چاپ