يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 22 دي 1394     |     کد : 260

آگهی مناقصه عمومی(خدمات شهری)

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده ، عملیات اجرایی خدمات شهری مشروحه زیر را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط به مدت یک سال واگذار نماید.

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده ، عملیات اجرایی خدمات شهری  مشروحه زیر را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط به مدت یک سال واگذار نماید:
برای دریافت لیست اینجــــا را کلیک نمائید.
لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می شود جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 94.10.22 لغایت 94.11.3  به مدت 10 روز کاری به سایت اینترنتی www.m6.tabriz.ir یا به امور قراردادهای منطقه واقع در جاده سنتو – میدان کارگر– شهرداری منطقه شش مراجعه نمایند.
ضمنا" تحویل اسناد به دبیرخانه منطقه از تاریخ اخذ اسناد تا ساعت 14.30 روز شنبه مورخه 94.11.3 می باشد و بازگشایی پاکات روز سه شنبه   مورخه  94.11.6   ساعت 16  واقع در خیابان آزادی – چهارراه ابوریحان – نبش خیابان لاله زار،  شهرداری تبریز بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود .

سیاوش مکانی
شهردار منطقه 6


PDF چاپ چاپ