يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 15 دي 1394     |     کد : 256

آگهی مناقصه عمومی(فضای سبز)

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده، پروژه های فضای سبز مشروحه زیر را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید:

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای  اخذ شده ،پروژه های فضای سبز  مشروحه زیر را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید:

برای دریافت لیست مناقصه اینجا را کلیک نمائید.

لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می شود جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 15/10/1394  لغایت 27/10/1394 به مدت ده روز کاری به سایت اینترنتی www.m6.tabriz.ir یا به امور قراردادهای منطقه واقع در جاده سنتو – میدان کارگر– شهرداری منطقه شش مراجعه نمایند. ضمنا" تحویل اسناد به دبیرخانه منطقه از تاریخ اخذ اسناد تا  روز یکشنبه  مورخه 27/10/1394 تا ساعت 20/14 میباشد و بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخه 29/10/1394 ساعت 16  واقع در خیابان آزادی – چهارراه ابوریحان – نبش خیابان لاله زار جنوبی – شهرداری تبریز بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود .

سیاوش مکانی-شهردار مطنقه 6


PDF چاپ چاپ