يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 14 آبان 1394     |     کد : 235

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده ، عملیات اجرایی خدمات شهری مشروحه زیر را در سال 1394 از طزیق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط به مدت سه سال واگذار نماید :

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده ، عملیات اجرایی خدمات شهری مشروحه زیر را در سال 1394 از طزیق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط به مدت سه سال واگذار نماید :
برای دریافت فایل اینجا را کلیک نمائید.


PDF چاپ چاپ