جمعه 15 فروردين 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 6 اسفند 1398     |     کد : 1607

آگهی مناقصه عمومی

خرید لایسنس آنتی ویروس شهرداری تبریز

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2/15/5797 مورخ 23/11/1398 نسبت به انتخاب شرکت واجد شرایط جهت خرید لایسنس آنتی ویروس شهرداری تبریز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2/15/5797 مورخ 23/11/1398 نسبت به انتخاب شرکت واجد شرایط جهت خرید لایسنس آنتی ویروس شهرداری تبریز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید.

1) میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% قیمت کل پایه (100,000,000 ريال) می‌باشد.
2) سازمان در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد.
3) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
4) هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.
6) جلسه بازگشائی پاکات روز سه شنبه مورخ 20/12/1398 رأس ساعت 14:30 در محل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز می‌باشد.

متقاضیان می‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 14:30 مورخ 19/12/1398 به امور خدمات مشتریان سازمان واقع در میدان ساعت – نبش خیابان مقصودیه و مصلی و یا به سایت سازمان به نشانی fava.tabriz.ir مراجعه نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره تلفن 35535077-041 تماس حاصل فرمایید.


دانلود مستندات:
فرم تقاضای شرکت در مناقصه
شرایط مناقصه

برگ پیشنهاد
رویه پاکت الف
رویه پاکت ب (پیشنهاد قیمت)


آلبوم تصاویرخرید لایسنس آنتی ویروس شهرداری تبریز

PDF چاپ چاپ