جمعه 15 فروردين 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 28 بهمن 1398     |     کد : 1602

آگهی مناقصه آزاد (عمومی)

شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژههایی با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه آزاد (عمومی) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.آلبوم تصاویرآگهی مناقصه آزاد (عمومی)

PDF چاپ چاپ