يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 2 شهريور 1393     |     کد : 160

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده، پروژه های عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده، پروژه های عمرانی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید:

 

نام پروژه

مبلغ قرارداد

( به ریال)

مبلعغ سپرده

( به ریال)

پایه مورد نیاز

1

احداث پارک محله ای 24 متری شهریار

000 / 000 / 060 / 1

000 / 680 / 9

حداقل پایه 5 ساختمان یا راه و ترابری

2

احداث پارک محله ای واقع در جاده سنتو، پایین تر از خیابان 24 متری شهریار

000 / 000 / 550 / 1

000 / 150 / 11

حداقل پایه 5 ساختمان یا راه و ترابری

3

ساماندهی معابر و اجرای جدول جهت دفع آبهای سطحی در روستای آناخاتون

000 / 000 / 500 / 1

000 / 000 / 11

حداقل پایه 5 ساختمان یا راه و ترابری


لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود جهت اخذ اسناد مناقصه به مدت 10 روز کاری به سایت اینترنتی m6.tabriz.ir و یا به امور قراردادهای منطقه واقع در جاده سنتو، میدان کارگر، شهرداری منطقه 6 مراجعه نمایند.
ضمنا سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه جزء لاینفک قرارداد می باشد.
شهردار منطقه 6 - فرهاد روشنی


PDF چاپ چاپ