چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 5 تير 1398     |     کد : 1500

آگهي مناقصه عمومی

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه 2 تبريز

شهرداري منطقه 2 تبريز در نظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط به پیمان واگذار نمايد.

شهرداري منطقه 2 تبريز در نظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط به پیمان واگذار نمايد. لذا شرکت هـای متقاضی می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه پس از واریز مبلغ -/000/500 ريال بابت خرید اسناد به حساب 100786511468 نزد بانک شهر شعبه 29 بهمن به نام شهرداری منطقه 2 تبریز، با در دست داشتن اصل فیش واریزی به همراه رتبه بندی به روز و معرفی نامه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه 2 واقع در حدفاصل میدان افلاک نما و پل کابلی، روبروی کوی الهی پرست، ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 2 مراجعه نمایند.
رديف نام پـروژه برآورد اولیه
(به ريال)
سپرده شرکت در مناقصه
(به ريال)
دارای حداقل رتبه
(پایه 5)
1 آسفالت اساسی رمپ افلاک نما به کمربندی میانی - شمس آباد - میرداماد در کوی سعدی - خیابان نفت و میرزا کوچک خان -/000/000/000/20 -/000/000/000/1 راه و ترابری
2 آسفالت اساسی سطح منطقه (خیابان شهید بابائی در پرواز - آزادی از گلگشت تا زیرگذر مارالان) -/000/000/000/20 -/000/000/000/1 راه و ترابری
3 آسفالت اساسی سطح منطقه (بلوار طوبی - راه ارتباطی زعفرانیه به ساری زمی - 35 متری سینا - خیابان سرو در کوی یاغچیان) -/000/000/000/20 -/000/000/000/1 راه و ترابری
4 باکس گذاری و دفع آب های سطحی ضلع جنوبی بلوار 29 بهمن از هتل مرمر تا پل کابلی -/000/000/000/15 -/000/000/750 راه و ترابری
 
  1. آخرين مهلت قبول پيشنهادات ساعت 30/13 روز چهارشنبه مورّخه 19/04/98 بوده و پيشنهادات واصله رأس ساعت 30/14 همان روز در كمیسيون مناقصه شهرداري تبریز واقع در خیابان آزادی، نبش لاله زار جنوبی مفتوح و قرائت خواهد شد.
  2. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهدشد.
  3. بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهادات قیمت، به منزلۀ قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات مختار است.
  4. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه ها خواهد بود.
  5. ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به پروژه هاي فوق در اسناد مناقصه مندرج مي باشد كه جزء لاينفك قرارداد مي باشد.
 
 
باقر خوشنواز
شهردار منطقه 2 تبریز
 


PDF چاپ چاپ