شنبه 23 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 7 خرداد 1398     |     کد : 1459

#آگهی_مناقصه_عمومی

سازمان عمران تبریز در نظردارد مناقصه عملیات اجرائی روگذرهمسان پل کابلی را طبق برآورد اولیه و مشخصات فنی از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 
💡سازمان عمران تبریز در نظردارد مناقصه های فوق را طبق برآورد اولیه و مشخصات فنی از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
•  عملیات اجرائی روگذرهمسان پل کابلی
محل فروش اسناد : تبریز- آخر خیابان صائب-دبیرخانه سازمان عمران تبریز
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان عمران واقع در تبریز- آخر خیابان صائب مراجعه و یا با تلفن 34769583 -041تماس حاصل نمایند.
 
روابط عمومی سازمان عمران شهرداری تبریز
 


آلبوم تصاویر#آگهی_مناقصه_عمومی

PDF چاپ چاپ