شنبه 16 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 15 دي 1397     |     کد : 1323

مناقصه عمومی شهرداری منطقه 7 تبریز

پروژه های خدمات ترافیکی شهرداری منطقه 7 تبریز

شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه ،پروژه های خدمات ترافیکی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط واگذار نماید .

شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد باستناد مجوز های مآخوذه پروژه های خدمات ترافیکی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز را به پیمان واگذار نماید.آلبوم تصاویرپروژه های خدمات ترافیکی شهرداری منطقه 7 تبریز

PDF چاپ چاپ