سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 19 آذر 1397     |     کد : 1297

مزایده

آگهی مزایده عمومی املاک

 
آگهی مزایده عمومی املاک
شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده به شماره 31/60320 مورخه 08/09/1397 به پیوست، تعداد هفتاد قطعه از قطعات تجاری ( مغازه و جای مغازه و کارگاهی) برای مشاغل مزاحم واقع در شهرک صنفی و صنعتی مایان و یک قطعه مسکونی واقع در قراملک ، را به صورت 50 درصد نقد و مابقی 50 درصد بصورت اقساطی در فرجه 12 ماهه با اخذ تضمین مناسب به فروش برساند. و قید اینکه تحویل و صدور قرارداد واگذاری به نام برندگان مزایده پس از تسویه حساب کامل مقدور خواهد بود.  لذا از متقاضیان  دعوت می شود با رعایت قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ اسناد مزایده به سایت اینترنتی www.m6.tabriz.ir یا به امور قراردادهای منطقه واقع در جاده سنتو میدان کارگر شهرداری منطقه شش مراجعه نمایند. ضمنا" تحویل اسناد به دبیرخانه منطقه تا روزیکشنبه مورخه 02/10/1397 تا ساعت 30/12 میباشد و بازگشایی پیشنهادات در همان روز مورخه 02/10/1397 ساعت 30/14 واقع در خیابان آزادی چهارراه ابوریحان نبش خیابان لاله زار جنوبی ساختمان مرکزی شهرداری تبریز بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مزایده مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود .
 
 
                                                                                                    سامان احمد زاده
                                                                                 شهردار منطقه شش


 
 


آلبوم تصاویرمزایده

PDF چاپ چاپ