دوشنبه 25 شهريور 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 2 مهر 1397     |     کد : 1235

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه عصرآزادی -دوشنبه 26 شهریور ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز

 امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز


آلبوم تصاویرآگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه عصرآزادی -دوشنبه 26 شهریور ماه 97

PDF چاپ چاپ