يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 24 خرداد 1397     |     کد : 1176

آگهي مناقصه عمومی

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 6/3/4942 مورخه 13/03/1397 و 6/3/4944 مورخه 13/03/1397 و 66/3/4946 مورخه 13/03/1397 و 6/3/4947 مورخه 13/03/1397 عملیات اجرائی پروژه های ذیل را به مناقصه بگذارد.

شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره  6/3/4942 مورخه 13/03/1397 و 6/3/4944 مورخه 13/03/1397 و 66/3/4946 مورخه 13/03/1397 و 6/3/4947 مورخه 13/03/1397    عملیات اجرائی پروژه های ذیل را  به مناقصه بگذارد.

  1. پروژه خدمات عمومی عمرانی و تامین اکیپ بنایی در محلات ملارینال ، احمد آباد ، چشم انداز ، یوسف آباد ، شهدا ، ولیعصر ( عج ) ، گلکار ، دروازه تهران ، توانیر ، چایکنار ، بیلانکوه و سیلاب و سایر محلات در صورت نیاز با برآورد اولیه 000/000/000/5 ریال و مبلغ سپرده 000/000/250 ریال ( شرکتهای دارای پایه 5 در رشته ابنیه یا راه و ترابری)
  2. پروژه تهیه مصالح زیرسازی و اجرای آسفالت دستمزدی در (شفیع زاده ، فخرنیا ، ایده لو  ، چشم انداز ، ملازینال ، یوسف آباد ، عباسی ، احمد آباد ، هفت تیر ،  خیابان امام ، قله ، چایکنار ، بعثت ، ولیعصر) و کوچه های اطراف با برآورد اولیه 000/000/000/2 ریال و مبلغ سپرده 000/000/100 ریال ( شرکتهای دارای پایه 5 در رشته راه و ترابری)
  3. پروژه تهیه مصالح زیرسازی و اجرای آسفالت دستمزدی در (خیابان امام ، چایکنار، فخرنیا ، ملازینال، شفیع زاده ، بیلانکوه ، بارنج ، هفت تیر ، ولیعصر  ، گلکار ، احمد آباد ، نگین پارک ، ایده لو  ، عباسی  ، یوسف آباد ، توانیر ، بعثت ، قله ، دروازه تهران) و کوچه های اطراف با برآورد اولیه 000/000/000/2 ریال و مبلغ سپرده 000/000/100 ریال ( شرکتهای دارای پایه 5 در رشته راه و ترابری)
  4. پروژه تهیه مصالح زیرسازی و اجرای آسفالت دستمزدی در (چشم انداز ، فخرنیا ، نگین پارک ، یوسف آباد ، بارنج ، هفت تیر ، ولیعصر ، دروازه تهران ، ملازینال ، احمد آباد ، چایکنار ، ایده لو ، خیابان امام ، عباسی ، بیلانکوه ، شفیع زاده ، توانیر ، بعثت ، قله ، گلکار) و کوچه های اطراف با برآورد اولیه 000/000/000/2 ریال و مبلغ سپرده 000/000/100 ریال ( شرکتهای دارای پایه 5 در رشته راه و ترابری)
 
لذا از شركتهای واجد شرایط و رتبه بندی و دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  بر اساس حداقل پایه های ذکر شده دعوت میشود از تاریخ انتشار آگهی تا مورخه 07/04/97 با در دست داشتن پایه به روز و آخرین آگهی تغییرات شرکت جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي  منطقه مستقر در ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداري منطقه يك واقع در خیابان دو بانده گلکار انتهای خیابان ترافیک جنب پارک مینیاتور مراجعه نمایند . آخرین مهلت قبول پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری منطقه یک واقع در خیابان فارابی نرسیده به پل بهشتی ساختمان شهرداری منطقه یک مورخه 09/04/97 تا ساعت 13:30 بوده و تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات روز شنبه مورخه 09/04/97 ساعت 14:30 واقع در خیابان آزادی – چهار راه ابوریحان – نبش لاله زار جنوبی – ساختمان شهرداری تبریز – اتاق جلسه می باشد . رعایت ظرفیت کاری و پروژه های در دست اجرای پیمانکاران  الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده شرکت های مربوطه  خواهد بود.  بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود . ضمناً شرکتها و پیمانکاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شهرداری مراجعه نمایند .
 
محمدرضا قربانیان تبریزی
شهردار منطقه   یک                                          
 


PDF چاپ چاپ