پنجشنبه 24 آبان 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 4 تير 1397     |     کد : 1173

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز

به استناد مصوبه شماره 83/8765 – 20/12/96 هیأت مدیره سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری از کانکس ها و غرفه های موقت متعلق به سازمان جهت عرضه میوه وتره بار و محصولات دامی و کشاورزی را بصورت جداگانه و از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط عمومی و به مدت یکسال به افراد حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید.

به استناد مصوبه شماره 83/8765 – 20/12/96 هیأت مدیره سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری  از کانکس ها و غرفه های موقت متعلق به سازمان جهت عرضه میوه وتره بار و محصولات دامی و کشاورزی  را بصورت جداگانه و از طریق برگزاری مزایده عمومی  با شرایط عمومی و به مدت یکسال به افراد حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید.
  1. مدت قرارداد از تاریخ تحویل به مدت یک سال شمسی می باشد.
  2. قیمت پایه هرغرفه و کانکس  براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده که در اسناد مزایده ارایه خواهد شد.
  3. مدت قبول پیشنهادات از روز دوشنبه  مورخه 28/3/97 تا آخر وقت اداری روز شنبه   مورخه 9/4/97
    می باشد و پیشنهادها راس ساعت 14:30روز یکشنبه مورخه 10/4/97 مفتوح خواهد شد.
4. مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.
5. داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر- خ توانیر شمالی – جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.
6. چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
7 . هزینه های چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی به عهده برندگان مزایده می باشد. 
8. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
9. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 
ابراهیم محمدی  - سرپرست
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز
 


مدیریت سایت
نوشته شده در   دوشنبه 4 تير 1397  ساعت  09:44   توسط   مدیریت سایت    تعداد بازدید  164
ویرایش شده در سه شنبه 5 تير 1397 ساعت 10:56 توسط آرزو فرشاد
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :