پنجشنبه 27 مهر 1396 _ 28 محرم 1439
 شعار سال

 
 شهرنما

 
  آمار سايت
امروز : 576
ديروز : 1401
ماه : 28282
سال جاری : 184867
 
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
تا

آگهی مناقصه عمومی

شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان در نظر دارد عملیات اجرائی کانال بصورت نقبی و کول گذاری بتنی پروژه کانال رضانژاد واقع در خیابان رضانژاد را از طریق انجام تشریفات مناقصه به شرکت های دارای صلاحیت لازم اعم از کارت پیمانکاری و یا پایه 5 ابنیه و راه و باند واگذار نماید.
چهارشنبه 26 مهر 1396

آگهی مناقصه محدود

مناقصه محدود واگذاری بارگیری، حمل و توزیع گوشت استحصالی روزانه سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز

سازمان گشتارگاه صنعتی تبریز به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 96/6/29 هیئت مدیره محترم سازمان نسبت به واگذاری بارگیری، حمل و توزیع گوشت استحصالی روزانه خود از طریق مناقصه محدود اقدام نموداست.
سه شنبه 25 مهر 1396

آگهی مناقصه آزاد لاله

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به خرید پیاز لاله از طریق مناقصه آزاد به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
دوشنبه 17 مهر 1396

آگهي مزايده عمومی

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند...
يکشنبه 16 مهر 1396

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 3 تبریز

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
چهارشنبه 12 مهر 1396

آگهی فراخوان عمومی

آگهی فراخوان عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز در نظر دارد درراستای بهره برداری از سالن پایانه مسافربری مرکزی تبریز به منظور دستیابی به طرحهای خلاقانه جدید مبتنی بر ایده های معماری ایرانی و اسلامی و معرف فرهنگ و تاریخ شهر تبریز ، طراحی معماری سردرب ورودی و خروجی اتوبوس های پایانه مسافربری مرکزی تبریز واقع در (اتوبان کسائی ) را از طریق مسابقه انتخاب نماید.
سه شنبه 11 مهر 1396

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز درنظردارد جایگاههای CNG– مایان –سنتو قدیم – سه راهی پرواز – جماران متعلق به شهرداری تبریزتحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریز را جهت بهره برداری ونگهداری به اشخاص حقوقی (شرکتهای مجازمورد تائید شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی که درآخرین لیست شرکت پخش درج شده باشد ) به مدت سه سال شمسی ازطریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.
سه شنبه 11 مهر 1396

آگهی فراخوان

آگهی فراخوان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز در نظر دارد مجریان واجد طرح پژوهشی زير را از طريق فراخوان عمومی شناسایی نمايد.
دوشنبه 10 مهر 1396

آگهي مزايده

آگهي مزايده سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز

سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز به استناد مجوز شماره 1008-3236 مورخه 26/05/1396 هیأت مدیره محترم ، در نظر دارد 10 مورد املاک خود را با قرارداد واگذاری با مشخصات جدول ذيل، از طريق انجام تشريفات مزايده با شرایط پرداخت50 درصد نقدی و50 درصد بصورت اقساط 12 ماهه بشرح زیر به فروش برساند.
دوشنبه 10 مهر 1396

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداری منطقه 8 تبریز

شهرداری منطقه 8 تبریز در نظردارد به ا ستناد مجوز شماره 31/36962 مورخه 13/06/1396 سرقفلی تعدا د 40 باب از مغازه ها و واحدهای تجاری وخدماتی بشرح جدول زیراز طریق مزایده به شرط پرداخت نقدی به فروش رساند
دوشنبه 10 مهر 1396