يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی مناقصه عمومی حفظ ونگهداری واحداث فضای سبز پایانه مسافربری مرکزی و پایانه شمال غرب تبریزوحوزه استحفاظی
پنجشنبه 24 اسفند 1391

مزایده CNG

مزایده CNG آگهی مزایده جایگاه آگهی مزایده (جایگاه CNG) سازمانتوسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز
شنبه 19 اسفند 1391

آگهی مزایده عمومی فروش املاک

آگهی مزایده عمومی  فروش املاک شهرداری منطقه 7 تبریز تعدادی از املاک خود را از طریق مزایده به فروش می رساند .
چهارشنبه 16 اسفند 1391

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه سه تبریز به استناد مجوزهای ماخوذه در نظر دارد عملیات اجرای پروژه های امورات شهری حوزه های استحفاظی خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت هائی که دارای رتبه بندی از حوزه معاونت خدمات شهری و اجرائی شهرداری تبریز در سال 1391 باشند واگذار نماید...
پنجشنبه 4 آبان 1391

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي شهرداري منطقه سه تبريز به استناد مجوزهاي مأخوذه در نظر دارد پروژه هاي زير را با مشخصات مندرج ذيل از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا واجدين شرايط مي توانند پس از نشر آگهي جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهاي منطقه مراجعه نمايند.
سه شنبه 29 فروردين 1391

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي شهرداري منطقه سه تبريز به استناد مجوزهاي مأخوذه در نظر دارد پروژه هاي زير را با مشخصات مندرج ذيل از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا واجدين شرايط مي توانند پس از نشر آگهي جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهاي منطقه مراجعه نمايند
يکشنبه 27 فروردين 1391

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوزهاي ماخوذه در نظر دارد پروژه هاي زيررا با مشخصات مندرج ذيل از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد:
سه شنبه 2 اسفند 1390

آگهی فراخوان - شناسایی پیمانکار

آگهی فراخوان - شناسایی پیمانکار :شهرداری منطقه 3 تبریز در نظر دارد، جهت اجرای پروژه های
چهارشنبه 21 دي 1390

مناقصه شماره اول سال 90

مناقصه شماره اول سال 90 شهرداری منطقه سه تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای ماخوذه عملیات اجرای پروژه های زیر را از طریق مناقصه به پیمان واگذار نماید لذا شرکت هائیکه واجد شرایط هستند ....
چهارشنبه 21 ارديبهشت 1390